První setkání

Lucia Hrešková

Průběh prvního setkání je obvykle následující:
• Úvodní představení.
• Pojmenujete a blíže popíšete potíže.
• Dohodneme si spolu kontrakt, tj. dohoda o formě a cílech psychoterapie, frekvence setkání a způsobu ukončení, případně prodloužení terapie.

Konzultace trvá 50 minut s obvyklou frekvencí 1 setkání za týden. Je možné se dohodnout i na jiné frekvenci setkávání.

Počet setkání pro dosažení stanoveného cíle je individuální.