První setkání

Lucia Hrešková

Průběh prvního setkání je obyčejně následující:
• Úvodní představení
• Pojmenujete a blíže specifikujete potíže.
• Dohodneme si spolu kontrakt, tj. dohoda o formě a cílech terapie, četnosti setkání a způsobu ukončení, případě prodloužení terapie.

Terapeutické setkání trvá 50 minut s běžnou frekvencí 1 setkání za týden. Je možné se dohodnout i na jiné frekvenci.

Počet setkání pro dosažení stanoveného cíle je individuální.