O mně

PhDr. Lucia Hrešková, Ph.D.

Můj příběh

Pro studium psychologie, psychoterapie a následnou klinicko-výzkumnou práci v oboru neuropsychologie jsem se rozhodla, protože jsem vnímala, že své dary a talenty můžu nejlíp nabídnout a dále pěstovat právě v pomoci člověku v oblasti duševního zdraví.Jsem doktorkou v oboru klinická psychologie. V disertační práci jsem se věnovala diagnostice emoční regulace a psychoedukaci pacientů s diagnózou psychogenních neepileptických záchvatů (PNES). Absolvovala jsem stáž v Northeast Epilepsy Regional Group, programu pro pacienty s diagnózou PNES, pod vedením Lorny Myers, Ph.D. v New Yorku.V klinicko-výzkumné práci na Oddělení klinické psychologie v Nemocnici na Homolce v Praze pracuji jako psycholog v předatestační přípravě pod odborným dohledem doc. PhDr. Lenky Krámské, Ph.D. na klinické a výzkumné práci pacientů s (pseudo)neurologickými a neurochirurgickými diagnózami.

Profesní příběh
Zaměstnání
 • 2020 – současnost

  Soukromá psychologická praxe, Praha, Česká republika

 • 2017 – současnost

  Psycholog ve zdravotnictví na Oddělení klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce, Praha, Česká republika

Vzdělání
 • 2017 – současnost

  Institut postgraduálního vzdělávání, Praha, Česká republika – specializační vzdělání v klinické psychologii
  Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem

 • 2016 – 2019

  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Česká republika – prezenční Ph.D. studium klinické psychologie
  Ph.D. diplom, PhDr. diplom, Dodatek k diplomu Ph.D.

 • 2011 – 2012 (v rámci programu Erasmus)

  Lessius University, Antverpy, Belgie – pregraduální studium aplikované psychologie

 • 2010 – 2015

  Katolická Univerzita, Filozofická fakulta, Slovenská republika – magisterské studium psychologie
  Cena rektora a Cena děkana za mimořádně kvalitní diplomovou práci a výborné studijní výsledky.
  Mgr. diplom, Cena rektora, Cena dekana

Akreditované výcviky a kurzy

Další podrobné informace o mých pravidelných stážích a vzdělávání najdete na tomto linku: https://www.linkedin.com/in/lucia-hrešková-ph-d-426b7524/

Odborná garance

Mám vzdělání a praxi v kognitivně behaviorální psychoterapii. O vysokou odbornost péče poskytované klientům pečuji prostřednictvím pravidelné terapeutické supervize, kontinuálního vzdělávání se v oboru a také vlastní duševní hygieny.

Odborné členství

Asociace klinických psychologů České republiky
Asociace pro dialog křesťanství a psychologie

Česká asociace pro psychoterapii

Česká neuropsychologická společnost
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie
Českomoravská psychologická společnost

Výzkumná a publikační činnost

Spolupracuji na mezinárodních vědecko-výzkumných projektech a jsem autorkou a spoluautorkou několika odborných publikacíMoji výzkumnou a publikační činnost si můžete prohlédnout na tomto odkazu: https://www.researchgate.net/profile/Lucia_Hreskova2/research