O mně

PhDr. Lucia Hrešková, Ph.D.

Můj příběh

Pro studium psychologie, psychoterapie a následnou klinicko-výzkumnou práci v oboru neuropsychologie jsem se rozhodla, protože jsem vnímala, že své dary a talenty můžu nejlíp nabídnout a dále pěstovat právě v pomoci člověku v oblasti duševního zdraví.Jsem doktorkou v oboru klinická psychologie. V disertační práci jsem se věnovala diagnostice emoční regulace a psychoedukaci pacientů s diagnózou psychogenních neepileptických záchvatů (PNES). Absolvovala jsem stáž v Northeast Epilepsy Regional Group, programu pro pacienty s diagnózou PNES, pod vedením Lorny Myers, Ph.D. v New Yorku.V klinické a výzkumné práci s pacienty s psychosomatickými, (pseudo)neurologickými a neurochirurgických diagnózami jsem působila na Oddělení klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce v Praze pod vedením doc. PhDr. Lenky Krámské, Ph.D., klinické neuropsycholožky a psychoterapeutky, zakladatelky a předsedkyně České neuropsychologické společnosti (CENES).

Profesní příběh
Zaměstnání
 • 2021 – současnost

  Zakladatelka a hlavní jednatelka společnosti Kúpele pre dušu s.r.o., Bardejovské Kúpele, Slovensko

 • 2020 – 2021

  Soukromá psychologická praxe, Praha, Česká republika

 • 2017 – 2021

  Psycholog ve zdravotnictví na Oddělení klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce, Praha, Česká republika

Vzdělání
 • 2017 – 2022

  Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava, Slovenská republika – specializační studium v oboru klinická psychologie. Diplom o specializaci.

  Institut postgraduálního vzdělávání, Praha, Česká republika – specializační vzdělání v klinické psychologii
  Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem

 • 2016

  Neuropsychology School, Federation of the European Societies of Neuropsychology, Freie Universität Berlin, Nemecko

 • 2016 – 2019

  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Česká republika – prezenční Ph.D. studium klinické psychologie
  Ph.D. diplom, PhDr. diplom, Dodatek k diplomu Ph.D.

 • 2011 – 2012 (v rámci programu Erasmus)

  Lessius University, Antverpy, Belgie – pregraduální studium aplikované psychologie

 • 2010 – 2015

  Katolícka Univerzita, Filozofická fakulta, Slovenská republika – magisterské studium psychologie
  Cena rektora a Cena děkana za mimořádně kvalitní diplomovou práci a výborné studijní výsledky.
  Mgr. diplom, Cena rektora, Cena dekana

Akreditované výcviky a kurzy
 • 2022 – současnost

  EMDR (Desenzibilizační terapie využívající pohyb očí), Český institut pro psychotraumatologii a EMDR (pod vedením Dott.ssa Anna Rita Verardo & PhDr. Zuzana Čepelíková, Ph.D.)

 • 2022

  Výcvik v Terapii zaměřené na emoce pro páry (EFT – Emotion Focused Therapy) (pod vedením Serine Watwar, Ph.D. – klinická psycholožka a ředitelka kliniky na York Univerzitě Na emoce zaměřené terapii v Torontu v Ontariu. Je také zakladatelkou a ředitelkou Centra pro psychologii a emoční zdraví (www.cpeh.ca)

 • 2022

  ASSYST Humanitarian Psychosocial Project (pod vedením PhDr. Zuzany Čepelíkovej, Ph.D., prezidentky Českého institútu pro psychotraumatologii & EMDR, a samotným autorem této metody Dr. Ignacio Jarero)

 • 2021 – současnost

  Škola interpretace Rorschachovy metody, Institut klinické psychologie, Praha, Česká republika (pod vedením Mgr. Mareka Macáka)

 • 2021 – 2022

  Terapeutická práce s s klienty s minoritní sexuální orientací a identitou, Asociace pro dialog křesťanství a psychologie (ADKP), Praha, Česká republika (pod vedením Mgr. Mareka Macáka)

 • 2021 – 2022

  Klinická hypnóza I. a II., Sekce pro hypnózu PS České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyňe, Kroměříž, Česká republika (pod vedením žáků prof. PhDr. Stanislava Kratochvíle, CSc. – PhDr. Lenka Gazdová, PhDr. Barbara Koláčková, PhDr. David Unger)

 • 2020 – současnost

  ISST Akreditovaný výcvik individuální schematerapie, První institut schematerapie České republiky a Slovenska, Praha, Česká republika (pod vedením MUDr. Beáta Pašková)

 • 2020

  Evropský certifikát z psychologie (EuroPsy) v oblasti klinická psychologie a psychologie zdraví EuroPsy definuje úroveň kvality psychologické přípravy a byl schválen členskými asociacemi Evropské federace psychologických asociací (EFPA).

 • 2016 – 2020

  Kognitivně behaviorální terapie, systematický psychoterapeutický výcvik, Mezinárodní institut KBT – Odyssea, Praha, Česká republika (pod vedením prof. MUDr. Ján Praško, CSc. a MUDr. Petr Možný)

 • 2016 – 2017

  Klinická neuropsychologie dospělých, specializační kurz, Česká neuropsychologická společnost a Institut klinické psychologie, Praha, Česká republika (pod vedením doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. & doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.) Certifikát Klinická neuropsychologie dospělých

Stáže
 • 2017 – 2020

  Oddělení psychiatrie / neurologie / neurochirurgie / cévni chirurgie / klinické onkologie / dětské a dorostové, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

 • 2020

  Perinatologické centrum, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česká republika

 • 2020

  Oddělení gerontopsychiatrie, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Slovenská republika

 • 2019

  Psychogenic non-epileptic Seizures Program, Northeast Epilepsy Regional Group, New York, USA

  Weill Cornell Medical Center, New York, USA

 • 2015-2017

  Oddělení klinické psychologie & Centrum pro epilepsie, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

 • 2015

  Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česká republika

 • 2014

  Oddělení klinické psychologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

 • 2014

  Pedagogicko psychologická poradna, Brno, Česká republika

Další podrobné informace o mých pravidelných stážích a vzdělávání najdete na tomto linku: https://www.linkedin.com/in/lucia-hre%C5%A1kov%C3%A1-ph-d-426b7524/

Odborná garance

Mám vzdělání a praxi v kognitivně behaviorální psychoterapii a schematerapii. O vysokou odbornost péče poskytované klientům pečuji prostřednictvím pravidelné terapeutické supervize, kontinuálního vzdělávání se v oboru a rovněž prostředníctvím vlastní duševní péče.

Odborné členství

Asociace klinických psychologů České republiky

Asociace pro dialog křesťanství a psychologie

Asociácia klinických psychológov Slovenska

Česká asociace pro psychoterapii

Česká neuropsychologická společnost
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie
Českomoravská psychologická společnost

Sekce pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Slovenská komora psychológov

Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Výzkumná a publikační činnost

Spolupracuji na mezinárodních vědecko-výzkumných projektech a jsem autorkou a spoluautorkou několika odborných publikacíMoji výzkumnou a publikační činnost si můžete prohlédnout na tomto odkazu: https://www.researchgate.net/profile/Lucia_Hreskova2/research