O mně

PhDr. Lucia Hrešková, Ph.D.

Můj příběh

Pro studium psychologie, psychoterapie a následnou klinicko-výzkumnou práci v oboru neuropsychologie jsem se rozhodla, protože jsem vnímala, že své dary a talenty můžu nejlíp nabídnout a dále pěstovat právě v pomoci člověku v oblasti duševního zdraví.Jsem doktorkou v oboru klinická psychologie. V disertační práci jsem se věnovala diagnostice emoční regulace a psychoedukaci pacientů s diagnózou psychogenních neepileptických záchvatů (PNES). Absolvovala jsem stáž v Northeast Epilepsy Regional Group, programu pro pacienty s diagnózou PNES, pod vedením Lorny Myers, Ph.D. v New Yorku.V klinické a výzkumné práci s pacienty s psychosomatickými, (pseudo)neurologickými a neurochirurgických diagnózami jsem působila na Oddělení klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce v Praze pod vedením prof. PhDr. Lenky Krámské, Ph.D., klinické neuropsycholožky a psychoterapeutky, zakladatelky a předsedkyně České neuropsychologické společnosti (CENES).

Profesní příběh
Zaměstnání
 • 2021 – současnost

  Zakladatelka a hlavní jednatelka společnosti Kúpele pre dušu s.r.o., Bardejovské Kúpele, Slovensko

 • 2020 – 2021

  Soukromá psychologická praxe, Praha, Česká republika

 • 2017 – 2021

  Psycholog ve zdravotnictví na Oddělení klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce, Praha, Česká republika

Vzdělání
 • 2023 – současnost

  Licence L1C k výkonu činnosti odborného zástupce ve specializačním oboru klinická psychologie

  Licence L1C k výkonu činnosti odborného zástupce ve specializačním oboru psychoterapie

 • 2017 – 2022

  Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava, Slovenská republika – specializační studium v oboru klinická psychologie. Diplom o specializaci.

  Institut postgraduálního vzdělávání, Praha, Česká republika – specializační vzdělání v klinické psychologii
  Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem

 • 2016

  Neuropsychology School, Federation of the European Societies of Neuropsychology, Freie Universität Berlin, Nemecko

 • 2016 – 2019

  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Česká republika – prezenční Ph.D. studium klinické psychologie
  Ph.D. diplom, PhDr. diplom, Dodatek k diplomu Ph.D.

 • 2011 – 2012 (v rámci programu Erasmus)

  Lessius University, Antverpy, Belgie – pregraduální studium aplikované psychologie

 • 2010 – 2015

  Katolícka Univerzita, Filozofická fakulta, Slovenská republika – magisterské studium psychologie
  Cena rektora a Cena děkana za mimořádně kvalitní diplomovou práci a výborné studijní výsledky.
  Mgr. diplom, Cena rektora, Cena dekana

Akreditované výcviky a kurzy
 • 2022 – 2023

  EMDR (Desenzibilizační terapie využívající pohyb očí), Český institut pro psychotraumatologii a EMDR (pod vedením Dott.ssa Anna Rita Verardo & PhDr. Zuzana Čepelíková, Ph.D.)

 • 2022

  Výcvik v Terapii zaměřené na emoce pro páry (EFT – Emotion Focused Therapy) (pod vedením Serine Watwar, Ph.D. – klinická psycholožka a ředitelka kliniky na York Univerzitě Na emoce zaměřené terapii v Torontu v Ontariu. Je také zakladatelkou a ředitelkou Centra pro psychologii a emoční zdraví (www.cpeh.ca)

 • 2022

  ASSYST Humanitarian Psychosocial Project (pod vedením PhDr. Zuzany Čepelíkovej, Ph.D., prezidentky Českého institútu pro psychotraumatologii & EMDR, a samotným autorem této metody Dr. Ignacio Jarero)

 • 2021 – současnost

  Škola interpretace Rorschachovy metody, Institut klinické psychologie, Praha, Česká republika (pod vedením Mgr. Mareka Macáka)

 • 2021 – 2022

  Terapeutická práce s s klienty s minoritní sexuální orientací a identitou, Asociace pro dialog křesťanství a psychologie (ADKP), Praha, Česká republika (pod vedením Mgr. Mareka Macáka)

 • 2021 – 2022

  Klinická hypnóza I. a II., Sekce pro hypnózu PS České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyňe, Kroměříž, Česká republika (pod vedením žáků prof. PhDr. Stanislava Kratochvíle, CSc. – PhDr. Lenka Gazdová, PhDr. Barbara Koláčková, PhDr. David Unger)

 • 2020 – současnost

  ISST Akreditovaný výcvik individuální schematerapie, První institut schematerapie České republiky a Slovenska, Praha, Česká republika (pod vedením MUDr. Beáta Pašková)

 • 2020

  Evropský certifikát z psychologie (EuroPsy) v oblasti klinická psychologie a psychologie zdraví EuroPsy definuje úroveň kvality psychologické přípravy a byl schválen členskými asociacemi Evropské federace psychologických asociací (EFPA).

 • 2016 – 2020

  Kognitivně behaviorální terapie, systematický psychoterapeutický výcvik, Mezinárodní institut KBT – Odyssea, Praha, Česká republika (pod vedením prof. MUDr. Ján Praško, CSc. a MUDr. Petr Možný)

 • 2016 – 2017

  Klinická neuropsychologie dospělých, specializační kurz, Česká neuropsychologická společnost a Institut klinické psychologie, Praha, Česká republika (pod vedením doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. & doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.) Certifikát Klinická neuropsychologie dospělých

Stáže
 • 2017 – 2020

  Oddělení psychiatrie / neurologie / neurochirurgie / cévni chirurgie / klinické onkologie / dětské a dorostové, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

 • 2020

  Perinatologické centrum, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česká republika

 • 2020

  Oddělení gerontopsychiatrie, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Slovenská republika

 • 2019

  Psychogenic non-epileptic Seizures Program, Northeast Epilepsy Regional Group, New York, USA

  Weill Cornell Medical Center, New York, USA

 • 2015-2017

  Oddělení klinické psychologie & Centrum pro epilepsie, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

 • 2015

  Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česká republika

 • 2014

  Oddělení klinické psychologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

 • 2014

  Pedagogicko psychologická poradna, Brno, Česká republika

Další podrobné informace o mých pravidelných stážích a vzdělávání najdete na tomto linku: https://www.linkedin.com/in/lucia-hre%C5%A1kov%C3%A1-ph-d-426b7524/

Odborná garance

Mám vzdělání a praxi v kognitivně behaviorální psychoterapii, schematerapii a EMDR terapii. O vysokou odbornost péče poskytované klientům pečuji prostřednictvím pravidelné terapeutické supervize, kontinuálního vzdělávání se v oboru a rovněž prostředníctvím vlastní duševní péče.

Odborné členství

Asociace klinických psychologů České republiky

Asociace pro dialog křesťanství a psychologie

Asociácia klinických psychológov Slovenska

Česká asociace pro psychoterapii

Česká neuropsychologická společnost

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (recenzent)
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie
Českomoravská psychologická společnost

Český institut pro psychotraumatologii a EMDR

Sekce pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Slovenská komora psychológov (regionální delegát pro období 10/2023 – 9/2027)

Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Výzkumná a publikační činnost

Spolupracuji na mezinárodních vědecko-výzkumných projektech a jsem autorkou a spoluautorkou několika odborných publikacíMoji výzkumnou a publikační činnost si můžete prohlédnout na tomto odkazu: https://www.researchgate.net/profile/Lucia_Hreskova2/research