Ceník

Individuální sezení (osobně nebo online) v trvání 50 minut
Párové sezení (osobně nebo online) v trvání 50 minut
Rodinné sezení v trvání 50 minut
1 400 Kč (včetně přípravy)
1 900 Kč (včetně přípravy)
2100 Kč (včetně přípravy)

Ceník je platný od 15.5.2023.

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven. Za poskytované služby (osobně nebo online) vyžaduji platbu, která se hradí vždy převodem na účet před plánovanou konzultací.

V případě změny nebo zrušení domluveného termínu je nutné, aby klient tuto skutečnost sdělil terapeutovi nejpozději 48 hodin před plánovaným setkáním. Při pozdějším zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny sezení.

Čekání na klienta se započítává do placené doby terapeutického sezení.