Ceník

Individuální sezení (osobně nebo online) v trvání 50 minut
Párové sezení (osobně nebo online) v trvání 50 minut
Rodinné sezení v trvání 50 minut
Ceník všech zdravotnických výkonů.
1 500 Kč (včetně přípravy)
2 000 Kč (včetně přípravy)
2 200 Kč (včetně přípravy)

Všeobecné smluvní podmínky.
Ceník je platný od 1. 1. 2024.

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven. Za poskytované služby (osobně nebo online) vyžaduji platbu, která se hradí vždy převodem na účet před plánovanou konzultací.

V případě změny nebo zrušení domluveného termínu je nutné, aby pacient tuto skutečnost sdělil terapeutovi nejpozději 48 hodin před plánovaným setkáním. Při pozdějším zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny sezení.

Čekání na pacienta se započítává do placené doby terapeutického sezení.