Ceník

Individuální sezení (osobně nebo online) v trvání 50 minut1 300 Kč

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven. Za poskytované služby (osobně nebo online) proto vyžaduji platbu, která se hradí vždy převodem na účet před plánovanou konzultací.

V případě změny nebo zrušení domluveného termínu je nutné, aby klient tuto skutečnost sdělil terapeutovi nejpozději 48 hodin před plánovaným setkáním. Při pozdějším zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny sezení.

Čekání na klienta se započítává do placené doby terapeutického sezení.