Ceník

Individuální sezení (osobně nebo online) v trvání 50 minut
Párové sezení (osobně nebo online) v trvání 50 minut
Rodinné sezení v trvání 50 minut
1 300 Kč (včetně přípravy)
1 800 Kč (včetně přípravy)
1 900 Kč (včetně přípravy)

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven. Za poskytované služby (osobně nebo online) vyžaduji platbu, která se hradí vždy převodem na účet před plánovanou konzultací.

V případě změny nebo zrušení domluveného termínu je nutné, aby klient tuto skutečnost sdělil terapeutovi nejpozději 48 hodin před plánovaným setkáním. Při pozdějším zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny sezení.

Čekání na klienta se započítává do placené doby terapeutického sezení.