PhDr. Lucia Hrešková, Ph.D.
Ambulance klinické psychologie & psychoterapie

Posláním Kúpeľov pro dušu je v atmosféře lidskosti, laskavosti a respektu vůči klientovi poskytovat poradenství a péči lidem, kteří se chtějí naučit pečovat o své duševní zdraví a naplňovat vlastní osobnostní možnosti.
psycholog Lucia Hrešková
Změnit může člověk jen sám sebe,
avšak sebe může změnit vždycky.
Viktor Emil Frankl
psycholog Lucia Hrešková
Terapeutický přístup

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky, kterou provádí certifikovaný psychoterapeut v rámci certifikované pracovní činnosti.

Psychoterapie se provádí za účelem léčby duševních poruch. Psychoterapie však může být poskytována i osobám bez diagnózy duševní poruchy, které prožívají subjektivní psychickou nepohodu a stres nebo adaptační obtíže přechodného charakteru. Psychoterapie může sloužit také jako nástroj sebepoznání nebo osobního rozvoje u osob bez diagnózy duševní poruchy.

Psychoterapií lze dosáhnout různých výsledků – od rozšíření sebeuvědomění, sebepoznání, osobního seberozvoje a růstu až po úlevu od psychických obtíží a symptomů, úplné vyřešení obtíží, zlepšení kvality života pacienta, zlepšení životní spokojenosti, vnitřního a mezilidského prožívání.

V průběhu psychoterapie Vám budu plně k dispozici a bude mi ctí pomáhat Vám v rozvoji vašeho vzácného životního příběhu.

V případě potřeby spolupracuji také s kolegy z psychiatrie a dalších lékařských oborů.

Doporučuji vám, abyste si před schůzkou přečetli plné znění pokynů a informovaného souhlasu s léčbou (individuální psychoterapií), které najdete na webových stránkách naší ordinace nebo přímo v čekárně ordinace.

Pro zájemce
Služby
Péče

Online terapie

Pokud nemůžete docházet do mé ambulance v Bardejovských Kúpeľoch osobně, nabízím také online terapii. Prostřednictvím snadno ovladatelného programu. Stačí kliknout v domluvený čas sezení na link, který Vám odešlu po naší telefonické nebo emailové domluvě na váš email.

Úhrada psychoterapie se provádí taktéž převodem na účet před plánovanou konzultací.


Co o mně říkají klienti