Ochrana osobní údajů pro kontaktní formulář

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vám poskytuji následující informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce. Prosím, přečtěte si následující text pečlivě a potvrďte svůj souhlas v dolní části formuláře.

 1. Správce osobních údajů: Lucia Hrešková (drluciahreskova@protonmail.com)
 2. Účel zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon a zpráva) budou zpracovávány výhradně za účelem komunikace s Vámi ve věci, kterou jste nám prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře sdělili.
 3. Právní základ zpracování: Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, na kterou jste stranou, nebo pro předcházení smluvním závazkům před uzavřením smlouvy na Vaše žádost. Tento právní základ je stanoven v článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 4. Doba uchovávání osobních údajů: Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro dosažení účelu, za kterým byly poskytnuty, až do odvolání Vašeho souhlasu nebo do naplnění vašich požadavků.
 5. Příjemci osobních údajů: Vaše osobní údaje mohou být předány pouze oprávněným zaměstnancům nebo dodavatelům, kteří jsou zapojeni do provozu a údržby našeho kontaktního formuláře.
 6. Přenos osobních údajů do třetích zemí: Vaše osobní údaje nebudou předány ani přenášeny do žádných zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, pokud neexistuje zvláštní právní povinnost nebo jiný právní základ pro takový přenos.
 7. Vaše práva: V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:
 • přístup k Vašim osobním údajům,
 • opravit nebo smazat Vaše osobní údaje,
 • omezit zpracování Vašich osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
 • přenést Vaše osobní údaje,
 • odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Pro vykonání svých práv nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

 1. Svolení ke zpracování osobních údajů: Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými výše a uděluji svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů za účelem komunikace v souladu s těmito informacemi.